Para sa pagdiriwang ng ikalawang taon mula noong magtapos ang misyon ni Diwata-1, inihahandog namin sa inyo ang kaniyang kwento ng paglalakbay sa kalawakan! Ang kwentong pambata na ito ay isang paraan upang maituro sa ating mga kabataan ang simula ng ating pagtuklas sa kalawakan at mapanatiling-buhay ang alaala ni Diwata-1.

I-download ang aklat sa link na ito at sama-sama nating kulayan ang mga pahina ng paglalakbay ni Diwata-1 sa kalawakan!

I-clink ang link na ito para sa iba pang mga nakakatuwang sining na halaw sa ating mga satellites.

Follow us